กิจกรรมตักบาตรฯ เดือนพฤศจิกายน 2563

Posted by:

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน พี่น้องชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตามโครงการวิถีชุมชน ร่วมใจทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 9 วัด ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ณ ถนนหน้าสระน้ำศรีมงคล อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
#โครงการวิถีชุมชนร่วมใจทำบุญใส่บาตร #เทศบาลตำบลนางัว #ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว

0

พิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนน้ำโสม

Posted by:

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยนายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และญาติวีรชนฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนน้ำโสม ซึ่งมี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัว #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสมประจำปี2563

0

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯ 9 พ.ย. 63

Posted by:

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยนายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และญาติวีรชนฯ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯ และชมการรำบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม ซึ่งมี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัวและบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสมประจำปี2563

0

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 63

Posted by:

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลนางัวนำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ผู้อำนวยการกอง, คณะครู, พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนางัว,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน, นักเรียน, และพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ บริเวณศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี #ประเพณีลอยกระทง63 #เทศบาลตำบลนางัว

ช่องทางติดต่อเทศบาล ☑ โทรศัพท์ 042-287313 ,042-287401 ☑ แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาสาธารณภัย และขอความช่วยเหลือ 042-287428, 042-287200 ☑ ติดตามข่าวสารเทศบาล https://www.facebook.com/ttnangua/ ☑ บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดูน้อยลง

0

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63

Posted by:

วันที่ 23 ต.ค.2563 เทศบาลตำบลนางัว นำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนางัว และข้าราชการ ประชาชนชาวน้ำโสม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ทำการอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์

0

วันคล้ายวันสวรรคตฯ (ค่ำ 13 ต.ค. 63)

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนางัว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้วางพวงมาลาถวายบังคมและจุดเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

0

วันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ต.ค. 63

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนางัว เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าโสม (ภูนาหลาว) ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

0
Page 1 of 31 12345...»