รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการของเทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการของเทศบาลตำบลนางัว (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)  ตามประกาศประกวดราคา  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553  และเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E1/2553  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเสนอการประกวดราคาจ้าง  ในวันที่  30  มีนาคม  2553  เวลา  09.00  น. – 12.00 น.

png-button

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ด้วยเทศบาลตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  18  โครงการ

png-button

0

สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วคสล.

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วคสล.
บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว  ยาว  150  เมตร  ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนประมาณ  18  เมตร  งบประมาณ  350,000  บาท

png-button

0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท

png-button

0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,229,000 บาทpng-button
0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยเป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

png-button

0

ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553

Posted by:

 ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553
จำนวน  18  โครงการ  (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
png-button
0

ตักบาตรปีใหม่วิถีพุทธ

Posted by:

วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี ณ ลานศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

« 1 ของ 6 »

0

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

Posted by:

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ซึ่ง นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาก้องไพร สาคโร เจ้าคณะอำเภอ เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ณ ลานศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

« 1 ของ 9 »

0

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด

Posted by:

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าเก็บขยะ สามแยกเทศ15698314_1270060416387844_7102015056402953846_n 15823318_1270060506387835_4277521886197536506_n 15823409_1270060633054489_3808938481903489498_n 15823156_1270060729721146_2350060361575311334_n 15747901_1270060973054455_6733306290070630466_n 15780986_1270060869721132_8006317246963046227_nบาลเพื่อเตรียมต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่ใกล้จะถึง
0
Page 4 of 20 «...23456...»