ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ 16 มกราคม 2556

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ  16  มกราคม  2556
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน  4  โครงการ  ดังต่อไปนี้
1.สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาพักศพวัดป่าศิริเจริญชัย
2.สอบราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทาง คสล. คันหิน ทางเท้า ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา
3.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. รอบศาลาเอนกประสงค์บ้านนางัว
4.สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข้างศูนย์ป้องกันฯ เทศบาลตำบลนางัว
png-button
0

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการของเทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการของเทศบาลตำบลนางัว (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)  ตามประกาศประกวดราคา  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553  และเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E1/2553  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเสนอการประกวดราคาจ้าง  ในวันที่  30  มีนาคม  2553  เวลา  09.00  น. – 12.00 น.

png-button

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ด้วยเทศบาลตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  18  โครงการ

png-button

0

สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วคสล.

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วคสล.
บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว  ยาว  150  เมตร  ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนประมาณ  18  เมตร  งบประมาณ  350,000  บาท

png-button

0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท

png-button

0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,229,000 บาทpng-button
0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยเป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

png-button

0

ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553

Posted by:

 ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553
จำนวน  18  โครงการ  (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
png-button
0

ตักบาตรปีใหม่วิถีพุทธ

Posted by:

วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี ณ ลานศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

« 1 ของ 6 »

0

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

Posted by:

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ซึ่ง นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาก้องไพร สาคโร เจ้าคณะอำเภอ เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ณ ลานศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

« 1 ของ 9 »

0
Page 5 of 21 «...34567...»