ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,229,000 บาทpng-button
0

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยเป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

png-button

0

ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553

Posted by:

 ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2553
จำนวน  18  โครงการ  (โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
png-button
0

ตักบาตรปีใหม่วิถีพุทธ

Posted by:

วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี ณ ลานศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

« 1 ของ 6 »

0

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

Posted by:

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ซึ่ง นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาก้องไพร สาคโร เจ้าคณะอำเภอ เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ณ ลานศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

« 1 ของ 9 »

0

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด

Posted by:

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนางัว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าเก็บขยะ สามแยกเทศ15698314_1270060416387844_7102015056402953846_n 15823318_1270060506387835_4277521886197536506_n 15823409_1270060633054489_3808938481903489498_n 15823156_1270060729721146_2350060361575311334_n 15747901_1270060973054455_6733306290070630466_n 15780986_1270060869721132_8006317246963046227_nบาลเพื่อเตรียมต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่ใกล้จะถึง
0

การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

Posted by:

เริ่มแล้วนะคะ. การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
ท่านใดที่ขับรถผ่าน ถนนสาย -บ้านผือ-น้ำโสม-นายูง จังหวัดอุดรธานี มีจุดให้บริการบริเวณ #สามแยกทางเข้าเทศบาลตำบลนางัว# สามารถแวะพักรถ พักคน สอบถามเส้นทาง. หรือขอน้ำร้อนเพื่อดื่มกาแฟ ได้เลยนะคะ
##ขับขี่ระมัดระวังถึงที่หมายปลอดภัย
##สวัสดีปีใหม่2560 #สุขภาพแข็งแรงทุกท่าน

15781245_1270204913040061_2249856949984309705_n 15726386_1270205099706709_8119227233821027594_n 15780723_1270205186373367_8855624356820692730_n 15822579_1270205306373355_4743147504051951384_n

0

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10

Posted by:

 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10
กิจกรรมรณรงค์โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10 เทศบาลตำบลนางัว ร่วมกับชุมชนไทยรุ่งเรือง (ทุกท่านก็สามารถช่วยโลกของเราได้ กับ ๔ มาตรการ ได้แก่ เดินทางอย่างยั่งยืน ลดใช้ไฟฟ้า ลดปริมาณขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว )

3470_n_resize 1667_n_resize 3712_n_resize 3753_n_resize 0613_n_resize

0

สร้างเขตพื้นที่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

สร้างเขตพื้นที่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลนางัวร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม โรงพยาบาลน้ำโสม ปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม ฝ่ายปกครอง อส.อำเภอน้ำโสม โรงเรียนบ้านนางัว โรงเรียนบ้านท่าโสมและโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยเน้นการป้องกัน มุ่งมั่นกำจัด พัฒนาสู้อำเภอควบคุมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี 2560

rabies675

ภาพยนตร์สั้น : การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
https://youtu.be/1NPUKf7B87U?list=UUUKs5pGfEIDt2fYlWL9KNAg

0

มาคัดแยกขยะกันเถอะ

Posted by:

ประเภทของขยะ   ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี   4 ประเภท
1.ขยะย่อยสลายได้ เช่น  เศษใบไม้ต่างๆ  เศษอาหารและพืชผัก    ที่เหลือจากการรับประทาน    และการประกอบอาหาร  สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้

2.ขยะรีไซเคิล  หรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ
2032_1

3.ขยะทั่วไป  เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล  เช่น  ซองบะหมี่สำเร็จรูป  เปลือกลูกอม  ถุงขนม  ถุงพลาสติก  โฟมต่างๆ
 1183783556 foam
***ระวัง !! เมื่ออาหารที่ยังร้อนอยู่ บรรจุอยูในโฟม ความร้อนจะทำให้โฟมค่อยๆ  ละลายปะปนในอาหาร  เกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมา  ดังนั้นเราควร  ห่างโฟม  ห่างมะเร็ง  ทางเลือกใหม่ห่างไกลมะเร็ง  คือ บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
l5-104  ชานอ้อยได้จากโรงงานผลิตน้ำตาล
1280563876
คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
  • ใส่ในไมโครเวฟและของร้อนได้
  • ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน  45  วัน
  • ดีต่อโลก  ห่างไกลมะเร็ง

4.ขยะพิษ  หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  เช่น  กระป๋องยาฆ่าแมลง  หลอดไฟ   ถ่านไฟฉาย
 spray program_599 light
การกำจัดขยะไม่ให้มี    คงกำจัดไม่ได้  เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค  บริโภค    จึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง  วิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม     ก็คือการลดปริมาณขยะการทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง    อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก
แหล่งที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=13022
0
Page 5 of 20 «...34567...»