การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

Posted by:

เริ่มแล้วนะคะ. การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
ท่านใดที่ขับรถผ่าน ถนนสาย -บ้านผือ-น้ำโสม-นายูง จังหวัดอุดรธานี มีจุดให้บริการบริเวณ #สามแยกทางเข้าเทศบาลตำบลนางัว# สามารถแวะพักรถ พักคน สอบถามเส้นทาง. หรือขอน้ำร้อนเพื่อดื่มกาแฟ ได้เลยนะคะ
##ขับขี่ระมัดระวังถึงที่หมายปลอดภัย
##สวัสดีปีใหม่2560 #สุขภาพแข็งแรงทุกท่าน

15781245_1270204913040061_2249856949984309705_n 15726386_1270205099706709_8119227233821027594_n 15780723_1270205186373367_8855624356820692730_n 15822579_1270205306373355_4743147504051951384_n

0

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10

Posted by:

 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10
กิจกรรมรณรงค์โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10 เทศบาลตำบลนางัว ร่วมกับชุมชนไทยรุ่งเรือง (ทุกท่านก็สามารถช่วยโลกของเราได้ กับ ๔ มาตรการ ได้แก่ เดินทางอย่างยั่งยืน ลดใช้ไฟฟ้า ลดปริมาณขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว )

3470_n_resize 1667_n_resize 3712_n_resize 3753_n_resize 0613_n_resize

0

สร้างเขตพื้นที่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

สร้างเขตพื้นที่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลนางัวร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม โรงพยาบาลน้ำโสม ปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม ฝ่ายปกครอง อส.อำเภอน้ำโสม โรงเรียนบ้านนางัว โรงเรียนบ้านท่าโสมและโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยเน้นการป้องกัน มุ่งมั่นกำจัด พัฒนาสู้อำเภอควบคุมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี 2560

rabies675

ภาพยนตร์สั้น : การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
https://youtu.be/1NPUKf7B87U?list=UUUKs5pGfEIDt2fYlWL9KNAg

0

มาคัดแยกขยะกันเถอะ

Posted by:

ประเภทของขยะ   ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี   4 ประเภท
1.ขยะย่อยสลายได้ เช่น  เศษใบไม้ต่างๆ  เศษอาหารและพืชผัก    ที่เหลือจากการรับประทาน    และการประกอบอาหาร  สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้

2.ขยะรีไซเคิล  หรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ
2032_1

3.ขยะทั่วไป  เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล  เช่น  ซองบะหมี่สำเร็จรูป  เปลือกลูกอม  ถุงขนม  ถุงพลาสติก  โฟมต่างๆ
 1183783556 foam
***ระวัง !! เมื่ออาหารที่ยังร้อนอยู่ บรรจุอยูในโฟม ความร้อนจะทำให้โฟมค่อยๆ  ละลายปะปนในอาหาร  เกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมา  ดังนั้นเราควร  ห่างโฟม  ห่างมะเร็ง  ทางเลือกใหม่ห่างไกลมะเร็ง  คือ บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
l5-104  ชานอ้อยได้จากโรงงานผลิตน้ำตาล
1280563876
คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
 • ใส่ในไมโครเวฟและของร้อนได้
 • ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน  45  วัน
 • ดีต่อโลก  ห่างไกลมะเร็ง

4.ขยะพิษ  หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  เช่น  กระป๋องยาฆ่าแมลง  หลอดไฟ   ถ่านไฟฉาย
 spray program_599 light
การกำจัดขยะไม่ให้มี    คงกำจัดไม่ได้  เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค  บริโภค    จึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง  วิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม     ก็คือการลดปริมาณขยะการทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง    อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก
แหล่งที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=13022
0

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

Posted by:

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
อุปกรณ์ประกอบด้วย
 1. สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยหมัก (พด.1)  1  ซอง
 2. ซังข้าวโพด  หรือ  กากมันสำปะหลัง  กากอ้อย  แกลบ  มูลหมู
 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด
 4. น้ำ
วิธีทำดังนี้
 1. นำสารเร่ง พด.1 ผสมกับน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้
fertilizer2_3

 

fertilizer2_9
2.  นำอุปกรณ์ข้อ 2 ผสมกันรดน้ำให้มีความชื้น แล้วผสมให้เข้ากัน
fertilizer2_10

 

fertilizer2_11
3.  กดส่วนผสมตามข้อ 2 ให้แน่นเล็กน้อย แล้วค่อยเทส่วนผสมอื่น ๆ ตามลงไป และรดน้ำ
fertilizer2_12
 fertilizer2_14

 

fertilizer2_15

 

fertilizer2_16
4.  ราดน้ำปุ๋ยหมักในข้อ 1 ที่เตรียมไว้แล้ว ตามลงไป
fertilizer2_17
5.  ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด ในน้ำและขนให้เข้ากัน
fertilizer2_18

 

fertilizer2_19
6.  นำส่วนผสมข้อ 5 ไปรดให้ทั่ว หมั้นกลับกองปุ๋ย 10 วันครั้ง ประมาณ 2 เดือน เอามือแหย่ในกองดู ไม่มีความร้อน ก็นำไปใช้ได้
fertilizer2_20
จบขั้นตอนการทำปุ๋ยหหมักชีวภาพ
0

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

Posted by:

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ
อุปกรณ์ประกอบด้วย
 1. ถังที่จะใช้หมัก  1  ถัง
 2. ผักและผลไม้  3  ส่วน
 3. กากน้ำตาล  1  ส่วน  (สามารถใช้อ้อยแทนได้ ใช้อ้อย 50 กิโลกรัม สับละเอียด)
วิธีทำดังนี้
 1. สับผักผลไม้ให้ละเอียดตามรูป
fertilizer2_1

 

fertilizer2_2
2.  นำผักแบะผลไม้ที่สับละเอียอดแล้วลงในถังหมัก  และเทกากาน้ำตาลตามลงไป
fertilizer2_5

 

fertilizer2_6
3.  เทน้ำใส่ถังกากน้ำตาลเพื่อเอากากน้ำตาลที่เหลือแล้วรดให้ทั่วในถังหมัก จากนั้นปิดผาหมักไว้ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้
fertilizer2_7

 

fertilizer2_8
จบขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
0

วันท้องถิ่นไทย

Posted by:

วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี คือ “วันท้องถิ่นไทย”
rr5
กำเนิดวันท้องถิ่นไทย
ในปี ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้น โดยทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ “พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116” ขึ้นจากการที่ทรงมอบหมายให้ไปศึกษาดูงานการปกครองในแถบประเทศพม่า มลายู และยุโรป และได้เริ่มทำการทดลองเพื่อเป็นการศึกษาขึ้นในกรุงเทพมหานคร แต่การบริหารงานของสุขาภิบาลกรุงเทพฯ นี้ดำเนินการโดยข้าราชการทั้งหมด จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 เป็นการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร อันถือเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
แหล่งที่มา : http://www.pong-ngam.go.th/smf/index.php?topic=237.0
0

ขั้นตอนการยื่นแบบ ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

Posted by:

สิ่งที่ต้องใช้
1.หมายเลขผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่เคยได้หลังจากลงทะเบียนไว้แล้ว
เริ่มขั้นตอน
1.เข้าเว็บกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php โดยคลิกตามลิงค์นี้ จะปรากฎหน้าจอดังรูป
ttax01
คลิกแล้วจะได้ผลดังภาพ
2.ยื่นแบบฯ ออนไลน์ คลิก ภ.ง.ด. 91
ttax02
3.จะเข้าหน้าล็อคอินสู่ระบบยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ดังรูป
2
4.เมื่อล็อคอินได้จะเป็นดังรูป
ttax04
จากรูปจะปรากฎข้อมูลตนเอง ติ๊กเลือกยื่นแบบ online แล้วคลิก ทำรายการต่อไป
5.จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง ให้เลือกสถานะภาพ ใส่ข้อมูลคู่สมรส กรณี สมรสแล้ว
ttax05
6.เลือกรายการเงินได้ที่จะประเมิน ดังภาพ
ttax06
7.ใส่จำนวนเงินได้ทั้งปี ดังภาพ
ttax07
8.ระบบ จะแสดงรายการลดหย่อนและยกเว้นภาษี ดังรูป
ttax08
9.ระบบจะแสดงข้อมูลการคำนวณภาษี ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ttax09
10.ระบบจะให้ยืนยันการยื่นแบบ ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ttax10
11.เมื่อคลิกยืนยันการยื่นแบบ จะแสดงดังภาพ
ttax11
และสุดท้ายคลิกปุ่ม พิมพ์แบบ แล้วสั่งพิมพ์ อีกครั้ง ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ค่ะ
0
Page 5 of 20 «...34567...»