ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางัว ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางัว ประจำปี 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางัว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

0

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กฯ

Posted by:

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ท่านนายอำเภอน้ำโสม ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม หัวหน้าส่วนราชการ และร้อยตำรวจโทประเจน เปปะตัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว-ศรีสำราญ ได้ให้การต้อนรับท่านนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์โรค covid-19 ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอน้ำโสม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป

0
Page 1 of 8 12345...»