กิจกรรมตักบาตรฯ เดือนพฤศจิกายน 2563

Posted by:

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน พี่น้องชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตามโครงการวิถีชุมชน ร่วมใจทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 9 วัด ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ณ ถนนหน้าสระน้ำศรีมงคล อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
#โครงการวิถีชุมชนร่วมใจทำบุญใส่บาตร #เทศบาลตำบลนางัว #ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว

0

พิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนน้ำโสม

Posted by:

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยนายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และญาติวีรชนฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนน้ำโสม ซึ่งมี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัว #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสมประจำปี2563

0

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯ 9 พ.ย. 63

Posted by:

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยนายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และญาติวีรชนฯ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯ และชมการรำบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม ซึ่งมี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัวและบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสมประจำปี2563

0

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63

Posted by:

วันที่ 23 ต.ค.2563 เทศบาลตำบลนางัว นำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนางัว และข้าราชการ ประชาชนชาวน้ำโสม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ทำการอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์

0

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย 23 ก.ย. 63

Posted by:

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 7,093 บาท

0

เข้าวัดฟังธรรมะ 2 ก.ย. 63

Posted by:

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัวนำโดย นายเท บัวบน รองนายกเทศมนตรี ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมะ ณ รัตนคูหา (ถ้ำผาแซง) บ้านโสมสุข ตำบลศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี

0

มอบบ้านอุ่นรัก

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชุมชนบ้านท่าโสม ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก หลังที่ 301)ให้นางทองเลื่อน ช่างตรง บ้านท่าโสม ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ซึ่งมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

           

0

เข้าวัดฟังธรรมะ ฯ 26 ส.ค.63

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัวนำโดย นายเท บัวบน รองนายกเทศมนตรี ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมะ ณ วัดป่าภูนาหลาว (วัดท่าโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน์ ตำบลศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 23 ส.ค. 63

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 วันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัว หลังจากปิดโรงเรียนจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 #ยังอบอุ่นเหมือนเดิม #NEWNORMAL

0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 18 ส.ค.63

Posted by:

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนางัว นำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จิตอาสาร่วมกิจกรรม โครงการใึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีนายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว

0
Page 1 of 2 12