รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนางัว พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนางัว พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

พ.ศ.2565รอบ6เดือน

0

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนางัว พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนางัว พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนางัว พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนางัว พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

0

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6เดือน)

Posted by:

0
Page 1 of 2 12