มอบบ้านอุ่นรัก

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชุมชนบ้านท่าโสม ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก หลังที่ 301)ให้นางทองเลื่อน ช่างตรง บ้านท่าโสม ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ซึ่งมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

           

0

เข้าวัดฟังธรรมะ ฯ 26 ส.ค.63

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัวนำโดย นายเท บัวบน รองนายกเทศมนตรี ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมะ ณ วัดป่าภูนาหลาว (วัดท่าโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน์ ตำบลศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 23 ส.ค. 63

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 วันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัว หลังจากปิดโรงเรียนจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 #ยังอบอุ่นเหมือนเดิม #NEWNORMAL

0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 18 ส.ค.63

Posted by:

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนางัว นำโดย นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จิตอาสาร่วมกิจกรรม โครงการใึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีนายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว

0