ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-287-313 “
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว
ติดตามข่าวสาร 👇🏻👇🏻
🔵 Facebook : เทศบาลตำบลนางัว
🟢 เว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลนางัว
🔴 อีเมล เทศบาลตำบลนางัว
[ ttnangua@gmail.com ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞📞
โทร. 042-287-313 /042-287428 /042-287200 / 042-287126
0