ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรหา

ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อการสรร

0

รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของววัญ( no gift policy) ประจำปี2566 (6 เดือนแรก)

Posted by:

รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมร์นโยบาย no gift policy xu 2566

0

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี2566

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี2566

0

นโยบายไม่รับของขวัญ(no gift policy)

Posted by:

การลงนามรับทราบประกาศนโยบาย
ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
บันทึกการประกาศนโยบาย

0

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2566 (6 เดือนแรก)

Posted by:

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2566 (6 เดือนแรก)

0
Page 1 of 5 12345