ประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยกระทรง วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

                   ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว สระน้ำศรีมงคล อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี #ชมการประกวดกระทงสวยงาม การประกวดนางนพมาศ ทั้ง12 ชุมชน และชมการแสดงกิจกรรมบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เวลา16.00 น.เป็นต้นไป

ป้ายลอยกระทง

0

Add a Comment