กิจกรรมอบรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลน้ำโสม คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว

0