กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 23 ส.ค. 63

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 วันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัว หลังจากปิดโรงเรียนจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 #ยังอบอุ่นเหมือนเดิม #NEWNORMAL

0