เข้าวัดฟังธรรมะ ฯ 26 ส.ค.63

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัวนำโดย นายเท บัวบน รองนายกเทศมนตรี ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมะ ณ วัดป่าภูนาหลาว (วัดท่าโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน์ ตำบลศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี

0