มอบบ้านอุ่นรัก

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชุมชนบ้านท่าโสม ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก หลังที่ 301)ให้นางทองเลื่อน ช่างตรง บ้านท่าโสม ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ซึ่งมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

           

0