เข้าวัดฟังธรรมะ 2 ก.ย. 63

Posted by:

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนางัวนำโดย นายเท บัวบน รองนายกเทศมนตรี ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมะ ณ รัตนคูหา (ถ้ำผาแซง) บ้านโสมสุข ตำบลศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี

0