มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย 23 ก.ย. 63

Posted by:

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 7,093 บาท

0