วันคล้ายวันสวรรคตฯ (ค่ำ 13 ต.ค. 63)

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนางัว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้วางพวงมาลาถวายบังคมและจุดเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment