พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯ 9 พ.ย. 63

Posted by:

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยนายดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนางัว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และญาติวีรชนฯ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯ และชมการรำบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม ซึ่งมี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนางัวและบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสมประจำปี2563

0