กิจกรรมตักบาตรฯ เดือนพฤศจิกายน 2563

Posted by:

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลนางัว นำโดยดนัย ไชยคินี นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน พี่น้องชาวอำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตามโครงการวิถีชุมชน ร่วมใจทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 9 วัด ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ณ ถนนหน้าสระน้ำศรีมงคล อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
#โครงการวิถีชุมชนร่วมใจทำบุญใส่บาตร #เทศบาลตำบลนางัว #ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว

0