กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์

Posted by:

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนางัว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ถนนหน้าศาลหลักเมืองปู่โสมและบริเวณ 3 แยกเทศบาลตำบลนางัว เพื่อเกิดความสวยงาม ลดปัญหาฝุ่นละออง

0