รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กฯ

Posted by:

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ท่านนายอำเภอน้ำโสม ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม หัวหน้าส่วนราชการ และร้อยตำรวจโทประเจน เปปะตัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว-ศรีสำราญ ได้ให้การต้อนรับท่านนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์โรค covid-19 ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอน้ำโสม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป

0