ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted by:

ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไฟล์ประชาสัมพันธ์)

 

0

Add a Comment


5 + 1 =