กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง หมู่ที่ 13 ตำบล น้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

[ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง หมู่ที่ 13 ตำบล น้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ]
วัน จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานอำเภอน้ำโสม ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืชรอบอ่างเก็บน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บเศษใบไม้ดายหญ้า เก็บขยะ ปัดกวาดทำความสะอาดรอบบริเวณ
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลตำบลนางัว นำโดย ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมด้วย ดร.ชาลี ประสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลนางัว นายสด อุปัชฌาย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนางัว นางพิไลรัตน์ วังศรีรัง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนางัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว
ติดตามข่าวสาร 👇🏻👇🏻
🔵 Facebook : เทศบาลตำบลนางัว
🟢 เว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลนางัว
🔴 อีเมล เทศบาลตำบลนางัว
[ ttnangua@gmail.com ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞📞
โทร. 042-287-313 /042-287428 /042-287200 / 042-287126
0