กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ” ณ บริเวณถนนคนเดินและศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว

Posted by:

[ กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ” ณ บริเวณถนนคนเดินและศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว ]
เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง นายกเทศมนตรีตำบลนางัว พร้อมด้วย ดร.ชาลี ประสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลนางัว นายสด อุปัชฌาย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนางัว นางพิไลรัตน์ วังศรีรัง สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนางัว ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ” ณ บริเวณถนนคนเดินและศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว
-ทำความสะอาดโดยการล้าง “ถนนคนเดินเพลินนางัว” ถนนคนเดินของเทศบาลตำบลนางัว
-ถอนหญ้าในร่องตัวหนอนลานสันทนาการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
-เก็บ กวาดถนน สนามเด็กเล่น ตัดหญ้ารอบ ๆ บริเวณสนาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว
ติดตามข่าวสาร 👇🏻👇🏻
🔵 Facebook : เทศบาลตำบลนางัว
🟢 เว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลนางัว
🔴 อีเมล เทศบาลตำบลนางัว
[ ttnangua@gmail.com ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞📞
โทร. 042-287-313 /042-287428 /042-287200 / 042-287126
0