โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยห่างไกลพิษสุนัขบ้า ที่บริเวณวัดโคเขตตาราม

Posted by:

[ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยห่างไกลพิษสุนัขบ้า ที่บริเวณวัดโคเขตตาราม ]
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นำโดย ร.ต.ท.ประเจนเป ปะะตัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยห่างไกลพิษสุนัขบ้า ที่บริเวณวัดโคเขตตาราม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว
ติดตามข่าวสาร 👇🏻👇🏻
🔵 Facebook : เทศบาลตำบลนางัว
🟢 เว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลนางัว
🔴 อีเมล เทศบาลตำบลนางัว
[ ttnangua@gmail.com ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞📞
โทร. 042-287-313 /042-287428 /042-287200 / 042-287126
0