26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “เทศบาลตำบลนางัวร่วมใจต้านยาเสพติด

Posted by:

[ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “เทศบาลตำบลนางัวร่วมใจต้านยาเสพติด” ]
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท. ประเจน เปปะตัง นายกเทศมนตรีตำบลนางัว อ่านแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรี เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “เทศบาลตำบลนางัวร่วมใจต้านยาเสพติด” ให้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลนางัว
1.เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
ณ ด้านหน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลนางัว (หลังเก่า)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนางัว
ติดตามข่าวสาร 👇🏻👇🏻
🔵 Facebook : เทศบาลตำบลนางัว
🟢 เว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลนางัว
🔴 อีเมล เทศบาลตำบลนางัว
[ ttnangua@gmail.com ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞📞
โทร. 042-287-313 /042-287428 /042-287200 / 042-287126
0