นโยบายไม่รับของขวัญ(no gift policy)

Posted by:

การลงนามรับทราบประกาศนโยบาย
ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
บันทึกการประกาศนโยบาย

0