ขั้นตอนการยื่นแบบ ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

Posted by:

สิ่งที่ต้องใช้
1.หมายเลขผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่เคยได้หลังจากลงทะเบียนไว้แล้ว
เริ่มขั้นตอน
1.เข้าเว็บกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php โดยคลิกตามลิงค์นี้ จะปรากฎหน้าจอดังรูป
ttax01
คลิกแล้วจะได้ผลดังภาพ
2.ยื่นแบบฯ ออนไลน์ คลิก ภ.ง.ด. 91
ttax02
3.จะเข้าหน้าล็อคอินสู่ระบบยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ดังรูป
2
4.เมื่อล็อคอินได้จะเป็นดังรูป
ttax04
จากรูปจะปรากฎข้อมูลตนเอง ติ๊กเลือกยื่นแบบ online แล้วคลิก ทำรายการต่อไป
5.จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง ให้เลือกสถานะภาพ ใส่ข้อมูลคู่สมรส กรณี สมรสแล้ว
ttax05
6.เลือกรายการเงินได้ที่จะประเมิน ดังภาพ
ttax06
7.ใส่จำนวนเงินได้ทั้งปี ดังภาพ
ttax07
8.ระบบ จะแสดงรายการลดหย่อนและยกเว้นภาษี ดังรูป
ttax08
9.ระบบจะแสดงข้อมูลการคำนวณภาษี ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ttax09
10.ระบบจะให้ยืนยันการยื่นแบบ ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ttax10
11.เมื่อคลิกยืนยันการยื่นแบบ จะแสดงดังภาพ
ttax11
และสุดท้ายคลิกปุ่ม พิมพ์แบบ แล้วสั่งพิมพ์ อีกครั้ง ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ค่ะ
0