วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

Posted by:

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ
อุปกรณ์ประกอบด้วย
  1. ถังที่จะใช้หมัก  1  ถัง
  2. ผักและผลไม้  3  ส่วน
  3. กากน้ำตาล  1  ส่วน  (สามารถใช้อ้อยแทนได้ ใช้อ้อย 50 กิโลกรัม สับละเอียด)
วิธีทำดังนี้
  1. สับผักผลไม้ให้ละเอียดตามรูป
fertilizer2_1

 

fertilizer2_2
2.  นำผักแบะผลไม้ที่สับละเอียอดแล้วลงในถังหมัก  และเทกากาน้ำตาลตามลงไป
fertilizer2_5

 

fertilizer2_6
3.  เทน้ำใส่ถังกากน้ำตาลเพื่อเอากากน้ำตาลที่เหลือแล้วรดให้ทั่วในถังหมัก จากนั้นปิดผาหมักไว้ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้
fertilizer2_7

 

fertilizer2_8
จบขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
0