วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

Posted by:

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
อุปกรณ์ประกอบด้วย
  1. สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยหมัก (พด.1)  1  ซอง
  2. ซังข้าวโพด  หรือ  กากมันสำปะหลัง  กากอ้อย  แกลบ  มูลหมู
  3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด
  4. น้ำ
วิธีทำดังนี้
  1. นำสารเร่ง พด.1 ผสมกับน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้
fertilizer2_3

 

fertilizer2_9
2.  นำอุปกรณ์ข้อ 2 ผสมกันรดน้ำให้มีความชื้น แล้วผสมให้เข้ากัน
fertilizer2_10

 

fertilizer2_11
3.  กดส่วนผสมตามข้อ 2 ให้แน่นเล็กน้อย แล้วค่อยเทส่วนผสมอื่น ๆ ตามลงไป และรดน้ำ
fertilizer2_12
 fertilizer2_14

 

fertilizer2_15

 

fertilizer2_16
4.  ราดน้ำปุ๋ยหมักในข้อ 1 ที่เตรียมไว้แล้ว ตามลงไป
fertilizer2_17
5.  ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด ในน้ำและขนให้เข้ากัน
fertilizer2_18

 

fertilizer2_19
6.  นำส่วนผสมข้อ 5 ไปรดให้ทั่ว หมั้นกลับกองปุ๋ย 10 วันครั้ง ประมาณ 2 เดือน เอามือแหย่ในกองดู ไม่มีความร้อน ก็นำไปใช้ได้
fertilizer2_20
จบขั้นตอนการทำปุ๋ยหหมักชีวภาพ
0