สร้างเขตพื้นที่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

สร้างเขตพื้นที่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลนางัวร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม โรงพยาบาลน้ำโสม ปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม ฝ่ายปกครอง อส.อำเภอน้ำโสม โรงเรียนบ้านนางัว โรงเรียนบ้านท่าโสมและโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยเน้นการป้องกัน มุ่งมั่นกำจัด พัฒนาสู้อำเภอควบคุมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี 2560

rabies675

ภาพยนตร์สั้น : การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
https://youtu.be/1NPUKf7B87U?list=UUUKs5pGfEIDt2fYlWL9KNAg

0