โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10

Posted by:

 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10
กิจกรรมรณรงค์โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10 เทศบาลตำบลนางัว ร่วมกับชุมชนไทยรุ่งเรือง (ทุกท่านก็สามารถช่วยโลกของเราได้ กับ ๔ มาตรการ ได้แก่ เดินทางอย่างยั่งยืน ลดใช้ไฟฟ้า ลดปริมาณขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว )

3470_n_resize 1667_n_resize 3712_n_resize 3753_n_resize 0613_n_resize

0