ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยเป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

png-button

0