ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท

png-button

0