สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วคสล.

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วคสล.
บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนางัว  ยาว  150  เมตร  ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนประมาณ  18  เมตร  งบประมาณ  350,000  บาท

png-button

0