ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ 16 มกราคม 2556

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ  16  มกราคม  2556
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน  4  โครงการ  ดังต่อไปนี้
1.สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาพักศพวัดป่าศิริเจริญชัย
2.สอบราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทาง คสล. คันหิน ทางเท้า ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา
3.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. รอบศาลาเอนกประสงค์บ้านนางัว
4.สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข้างศูนย์ป้องกันฯ เทศบาลตำบลนางัว
png-button
0