ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง การประมูลเช่าเก็บขยะรีไซเคิล ประกาศ 15 กรกฎาคม 2557

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  การประมูลเช่าเก็บขยะรีไซเคิล  ประกาศ  15  กรกฎาคม  2557
ด้วย เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะให้เอกชนประมูลเช่าเก็บขยะรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำหรับวิธีการและเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง

png-button

0