ประกาศเทศบาลตำบลนางัว เรื่อง การประมูลเช่าตลาดสด เช่าตลาด บขส. และเช่าห้องสุขา

Posted by:

ประกาศจากงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  การประมูลเช่าตลาดสด เช่าตลาด บขส. และเช่าห้องสุขาเทศบาลตำบลนางัว  ประกาศ  12  กันยายน  2557  สำหรับวิธีการและเงื่อนไข ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลเช่าตลาด บขส.
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลเช่าห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาล
0