สอบราคาจ้างและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นห้วยผาแดง ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดงและซื้อเต้นท์หลังคาโค้ง

Posted by:

ประกาศจากงานพัสดุ เทศบาลตำบลนางัว
เรื่อง  สอบราคาจ้างและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นห้วยผาแดง ราคากลางเป็นเงิน 1,127,000 บาท ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดง ราคากลางเป็นเงิน 1,042,000 บาท และซื้อเต้นท์หลังคาโค้ง  จำนวน 10 หลัง รายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น Spillway ห้วยผาแดง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาและผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาแดง
acroreadอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาและผลการสอบราคาจ้างซื้อเต้นท์หลังคาโค้ง จำนวน 10 หลัง
0