สรุปผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2566

รายงานปฏิบัติงานและสรุปการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2566

สถิติประชากรและบ้าน ณ วันที่ 5 เมษายน 2566