1.อนุสาวรีย์วีระชนน้ำโสม
monument
ประวัติความเป็นมา  อนุสาวรีย์วีระชนน้ำโสม  สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่เก็บอัฐิของทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวมทั้งหมด 81 นาย ที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์  ปัจจุบัน อนุสาวรีย์วีระชนน้ำโสม ได้รับการบูรณะจากหน่วยงานเทศบาลตำบลนางัว และพ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาลมาโดยตลอด เพื่อรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไป
แหล่งที่มา : http://www.thaiveterans.mod.go.th
2.วัดถ้ำผาดำ
เป็นสำนักสงฆ์ ในวัดจะมีถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ สักการะบูชา
แหล่งที่มา : http://multimedia.udru.ac.th
3.วัดรัตนคูหา หรือ วัดถ้ำผาแซง
เป็นวัดที่มีความร่มรื่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีพระพุธรูปขนาดใหญ่องค์สีขาวประดิษฐานอยู่บนยอดเขา มีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว
4.วัดภูนาหลาว
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีทิวทัศน์สวยงาม
5.ศาลหลักเมืองปู่โสม
namsom5
ศาลปู่โสม สร้างขึ้น ประมาณปี พ.ศ.2510 – 2512 สร้างจากความเชื่อชาวบ้านในขณะนั้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยการนำของ นายกฤษดินทร์ แชงบุญเรือง ปลัดอำเภอผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากิ่งอำเภอน้ำโสม ตั้งบริเวณกลางทุ่งนาของนายดา ศรีมงคล ปี พ.ศ.2523 – 2526 นายบันลือศักดิ์ อุดมอริยะทรัพย์ นายอำเภอน้ำโสม ในขณะนั้นจึงได้รวบรวมกำลังทรัพย์ และศรัทธาจากชาวอำเภอน้ำโสม ก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ เป็นลักษณะหลังคาทรงไทย 4 มุข โดยใช้ไม้มะขามจากตำบลบ้านหยวกเป็นเสาหลักเมือง และเชิญนายสมภาพ ศรีวรขาน ผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลหลักเมืองอำเภอน้ำโสม เพื่อให้คนเคารพ สักการะ กราบไหว้บูชาเรื่อยมา

ขณะเดียวกันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น เมื่อมีคนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ สระน้ำดังกล่าว มีอาการเหมือนเจ้าประทับทรง และเรียกตัวเองว่าปู่โสม และชาวบ้านต่างก็ฝันเห็นคนแก่ ๆ อยู่บ่อย ๆ และบอกว่าตัวเองคือปู่โสม จึงเกิดการเล่าขานต่อมา และเรียกชื่อปู่โสม เป็นปู่โสมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อมา ทั้งภาครัฐ และเอกชน พ่อค้า ประชาชน อำเภอน้ำโสม มีศรัทธาให้สร้าง ศาลหลักเมือง แทนหลังเก่ามีลักษณะเหมือนเก๋งจีน ตั้งตระหง่านอยู่กลางสระน้ำศรีมงคล เป็นที่เคารพ สักการะของพ่อค้า ประชาชน ทั้งชาวไทย และไทยจีน เพื่อขอพรและความสำเร็จใน หน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้าขายทุกประการ และได้มี งานสมโภชศาลหลักเมืองในช่วงเดือน พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี

แหล่งที่มา : http://namsom.keng-computer.com/history-temple.html
namsom6

 

sanpusom
ศาลหลักเมืองปู่โสม เป็นสถานที่สำคัญที่ชาวอำเภอน้ำโสมให้ความเคารพศรัทธา ซึ่งจะมีการจัดงานบวงสรวงสมโภชเป็นประจำทุกปี
6.สนามกีฬาหน้าสระน้ำศรีมงคล
 namsom4

 

namsom7

 

namsom8

 

namsom9

 

namsom3
สนามกีฬาเทศบาลตำบลนางัว เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
nanguapark_3
ศูนย์สันทนาการ  เทศบาลตำบลนางัว เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับออกกำลังกาย รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในเขตเทศบาล
nanguapark_1
เด็กๆ เล่นเครื่องเล่นออกกำลังกาย
nanguapark_2
ทำบุญตักบาตรปีใหม่
nanguapark_4

 

nanguapark_5

 

nanguapark_6