ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เทศบาลตำบลนางัว

  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

 

 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 gaimphone2
  1.ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-287428 วิธีการ เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ร้องเรียนเรื่องอะไร  สถานที่ไหน  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่  เลขบัตรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ  ของผู้ร้องเรียน  ทั้งนี้เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 Printers & Faxes
  2.ทางโทรสาร หรือ แฟกซ์ หมายเลข  042-287401  โดยดาวน์โหลดใบคำร้องแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อผู้ร้องเรียนให้เรียบร้อย แล้วส่งมาได้ทันที
 LaST (Cobalt) E-Mail
  3.ทางอีเมล์  ttnangua@gmail.com  โดยพิมพ์ข้อมูลเหมือนกับ ข้อ 1 ทั้งนี้ท่านสามารถแนบรูปภาพประกอบได้  แล้วคลิกส่งได้เลย หรือดาวน์โหลดใบคำร้องแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อผู้ร้องเรียนและเบอร์โทรติดต่อกลับให้เรียบร้อย สแกนภาพ แล้วส่งมาได้ทันที
fb_icon
  4.ทางเฟสบุคแฟนเพจของเทศบาล https://www.facebook.com/ttnangua โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นตามข้อ 1 หากไม่สะดวกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ ให้แจ้งได้ทาง ข้อความ (inbox) ของเฟสบุคแฟนเพจ ***ถ้ามีภาพถ่ายประกอบด้วยจะยิ่งเป็นข้อมูลที่ชัดเจน
 Home
  5.ยื่นใบคำร้องหรือเดินทางมาเขียนใบคำร้อง  ด้วยตัวท่านเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  กองวิชาการและแผนงาน  อาคารอยู่ตรงข้ามตึกสำนักงานใหญ่เทศบาลตำบลนางัว
addfriends_en
   6.Line ID : @ttnangua  หรือแสกน QR Code

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  กองวิชาการและแผนงาน

ngdatacenter

 

ขั้นตอนระยะเวลาการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

justice_steps