วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  1. ถังที่จะใช้หมัก  1  ถัง
  2. ผักและผลไม้  3  ส่วน
  3. กากน้ำตาล  1  ส่วน  (สามารถใช้อ้อยแทนได้ ใช้อ้อย 50 กิโลกรัม สับละเอียด)

วิธีทำดังนี้

  1. สับผักผลไม้ให้ละเอียดตามรูป

fertilizer2_1

fertilizer2_2

2.  นำผักแบะผลไม้ที่สับละเอียอดแล้วลงในถังหมัก  และเทกากาน้ำตาลตามลงไป

fertilizer2_5

fertilizer2_6

3.  เทน้ำใส่ถังกากน้ำตาลเพื่อเอากากน้ำตาลที่เหลือแล้วรดให้ทั่วในถังหมัก จากนั้นปิดผาหมักไว้ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้

fertilizer2_7

fertilizer2_8

จบขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ