You are here: Home
 
 

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF
วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
อุปกรณ์ประกอบด้วย
  1. สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยหมัก (พด.1)  1  ซอง
  2. ซังข้าวโพด  หรือ  กากมันสำปะหลัง  กากอ้อย  แกลบ  มูลหมู
  3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด
  4. น้ำ

วิธีทำดังนี้

  1. นำสารเร่ง พด.1 ผสมกับน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้

fertilizer2_3

fertilizer2_9

2.  นำอุปกรณ์ข้อ 2 ผสมกันรดน้ำให้มีความชื้น แล้วผสมให้เข้ากัน

fertilizer2_10

fertilizer2_11

3.  กดส่วนผสมตามข้อ 2 ให้แน่นเล็กน้อย แล้วค่อยเทส่วนผสมอื่น ๆ ตามลงไป และรดน้ำ

fertilizer2_12

fertilizer2_13

fertilizer2_14

fertilizer2_15

fertilizer2_16

4.  ราดน้ำปุ๋ยหมักในข้อ 1 ที่เตรียมไว้แล้ว ตามลงไป

fertilizer2_17

5.  ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ขวด ในน้ำและขนให้เข้ากัน

fertilizer2_18

fertilizer2_19

6.  นำส่วนผสมข้อ 5 ไปรดให้ทั่ว หมั้นกลับกองปุ๋ย 10 วันครั้ง ประมาณ 2 เดือน เอามือแหย่ในกองดู ไม่มีความร้อน ก็นำไปใช้ได้

fertilizer2_20

จบขั้นตอนการทำปุ๋ยหหมักชีวภาพ